19 gener, 2023
Els secrets empresarials a l'era dels algorismes

Els secrets empresarials a l’era dels algorismes

Avui dia, en un món dominat per les dades, els actius intangibles tenen una importància primordial, per la qual cosa…

6 juliol, 2022
vigilancia-tecnologica-cap-intel·ligencia-competitiva

De la vigilància tecnològica cap a la intel·ligència competitiva

Fa anys que les empreses i els centres de recerca són coneixedors de la gran importància de tenir informació de…

19 gener, 2022
que-son-els-secrets-empresarials

Vídeo de presentació de servei de protecció de Secrets Empresarials

Tota organització té informació valuosa per preservar, susceptible de ser protegida mitjançant Secret Empresarial. I la seva no serà menys….

24 desembre, 2021
secrets-empresarials

Sèrie de Secrets Empresarials per Ponti & Partners

Conscients de la importància que representa per a les empreses la protecció dels seus valuosos coneixements tècnics i informació comercial,…

Membres de