Patent Unitària UE

És el sistema pel qual una patent europea podrà tenir efectes unitaris en els 25 estats membres de la Unió Europea signants del Paquet de la Patent Unitària (el Reglament de la Patent Unitària i l’Acord del Tribunal Unificat). El sistema, dissenyat com una alternativa al complex sistema de validacions i per a limitar les despeses de traduccions, preveu la creació d’un Tribunal Unificat de Patents, tribunal especialitzat amb jurisdicció exclusiva sobre les patents europees i patents europees unitàries.

El fet que Espanya, de moment, hagi decidit quedar-se al marge no exclou en cap cas la possibilitat que els titulars d’origen espanyol puguin beneficiar-se en el seu moment de l’opció de protegir les seves patents per la via unitària, o que puguin afrontar responsabilitats davant el Tribunal Unificat de Patents per possibles infraccions d’aquestes patents als països signants.

El nou sistema entrarà en vigor una vegada es dipositi l’últim instrument de ratificació dels 13 requerits, sempre que entre els mateixos es trobin els de França, Itàlia (tots dos ja dipositats) i Alemanya, una vegada retirat l’instrument del Regne Unit en 2018.

Finalment, després de rebutjar-se el juliol passat els recursos interposats davant el Tribunal Constitucional alemany, el president federal va promulgar el projecte de llei el 12 d’agost. No obstant això, per a posar en marxa el Protocol d’Aplicació Provisional (PAP), és necessari que altres dos Estats membres ratifiquin també, la qual cosa es preveu que succeeixi aquesta tardor.

Amb sort, el sistema començarà a funcionar a mitjan 2022.

NOTÍCIES: #PatentUnitariaUE
MAPA: PatentUnitariaUE

UNITARY-PATENT

Membres de