PATENTS

La innovació en l’àmbit industrial i tècnic és susceptible de protecció mitjançant les modalitats registrals que tenim a l’abast: patents, models d’utilitat o dissenys industrials.

 

El dret d’exclusiva temporal és un dels avantatges principals que proporciona el registre. Suposa un monopoli garantit per l’Estat, que permet amortitzar i obtenir un retorn de l’esforç innovador, així com excloure els competidors mentre aquest dret d’exclusiva estigui vigent.

De la mateixa manera, si aquesta innovació no és protegible a causa d’alguna de les limitacions que pugui establir la llei, o per una qüestió d’oportunitat, també cal contemplar-ne la protecció no registral; per exemple, com a secret industrial o know-how.

 

Les patents són una eina fonamental per al desenvolupament econòmic i contribueixen decisivament a la generació de capital tecnològic i de valor afegit. La seva protecció és un aspecte més de les moltes oportunitats estratègiques que plantegen com a actius immaterials o font d’informació tecnològica.

Serveis relacionats amb les patents

La patent i el model d’utilitat atorguen un dret d’exclusiva sobre una invenció tècnica, el qual permet al titular impedir que tercers utilitzin aquesta invenció sense el seu consentiment durant un període limitat en el temps. Aquesta invenció pot ser tant un producte o procediment que abans no existien com un nou ús d’un producte ja conegut. En tot cas, la invenció ha de ser susceptible d’una aplicació industrial.

MÉS

Els informes de llibertat per operar o Freedom to Operate (FTO) són una mesura eficaç i preventiva per anticipar la possible infracció de patents o dissenys industrials de tercers. Aquests estudis permeten determinar si existeix el que es coneix com a «llibertat d’acció o d’actuació», és a dir, vetllen perquè la producció, la comercialització i la utilització d’un nou producte, procediment o servei no infringeixin cap dret de propietat industrial de tercers.

MÉS

Un informe tecnològic de patents és especialment útil, entre d’altres raons, per identificar nous nínxols comercials en diferents territoris o àrees de negoci, per detectar canvis estratègics de l’entorn competitiu, per analitzar el grau d’interès d’una tecnologia emergent o per filtrar aquelles àrees tecnològiques amb més potencial de desenvolupament de nous productes o línies d’investigació.

MÉS

En un entorn tecnològic, econòmic i competitiu com l’actual, establir un sistema de vigilància tecnològica que permeti obtenir informació actualitzada és imprescindible per a aquelles empreses i organitzacions que tinguin com a valor afegit la capacitat d’innovar i generar nous productes i serveis.

MÉS

Els informes pericials en matèria de propietat industrial són estudis elaborats pel nostre equip d’experts en patents i pels nostres advocats, i tenen per objectiu analitzar la validesa legal d’una patent, marca o disseny, o determinar la possible vulneració d’un dret d’exclusiva, ja sigui propi o d’un tercer.

MÉS

Membres de