Explotació i valoració

COMPETITIVITAT I ESTRATÈGIA D’INNOVACIÓ

Avui dia, la competitivitat de les organitzacions depèn en gran mesura de la seva capacitat per innovar i generar actius intangibles com patents, marques i dissenys.

 

De fet, s’estima que el 75 % del valor de les empreses recau en els seus actius intangibles. És per això que les empreses han de tenir en compte la influència d’aquests actius i crear estratègies eficaces per explotar-los i valoritzar-los, a fi de posar-los en valor i aprofitar al màxim el potencial de les seves innovacions en el dia a dia.

 

La valorització i l’explotació dels actius de propietat industrial també pot incrementar les possibilitats que una empresa rebi finançament, en capturar i donar visibilitat als seus actius estratègics, com dissenys o patents relacionades amb productes tecnològics clau, o marques de prestigi reconegut.

Una bona estratègia d’explotació de la propietat industrial és clau per obtenir projectes d’investigació i innovació del Consell Europeu d’Investigació (ERC Proof of Concept) i Horizon 2020 de la Unió Europea.

 

D’aquesta manera, la valoració de patents i marques serà una eina de suport continu i fonamental per a la presa de decisions estratègiques en relació amb l’explotació dels actius de propietat industrial, ja que en permetrà determinar i predir la contribució passada i futura al compte de resultats de les organitzacions.

Membres de