Equip

Merce Vidal

Maria Mercè Vidal

Enginyera. Agent de Patents Europees
Agent, Enginyer / Químic, Patents

Cap del Departament de Patents

Tecnologies Agroalimentàries

Consultora de patents en el camp de l’enginyeria, amb especialitat en el sector de les tecnologies agroalimentàries i de gestió dels residus, es va incorporar a Oficina Ponti, SLP el 2002. És Agent de Patents Europees des del 2013. Cap del Departament de Patents des del 2015.

Enginyera Agrònoma per la Universitat Politècnica de Catalunya, té també un postgrau en gestió del medi ambient.

Centra la seva pràctica en la preparació i tramitació de sol·licituds de patents, estudis d’infracció i de llibertat per a operar (FTO), cerques de patents i opinions de patentabilitat. També ofereix assessorament general en matèria de propietat industrial en el camp de l’enginyeria i, en particular, per al sector agroalimentari i les àrees relacionades.

És membre de l’Institut Europeu de Patents (EPI) i de l’Associació Internacional per a la Protecció de la Propietat Industrial (AIPPI).

Les seves llengües de treball són: català, castellà, anglès i francès.

mvidal@ponti.pro

Membres de