Avís legal

© 2018 – 2022. Lloc i domini de PONTI & PARTNERS, S.L.P. amb NIF: B65475998. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42314, Foli 46, Full B-403.413, Inscripció 17.

La informació que s’ofereix a PontiNET, així com en alguns missatges i annexos, és confidencial entre el client i Ponti & Partners, SLP. Aquesta és, alhora, estrictament professional i pot ser gestionada de forma centralitzada.

Ponti & Partners, SLP, declina qualsevol responsabilitat de les comunicacions rebudes si no emet una confirmació explícta de recepció.

Els dominis www.ponti.pro i www.pontinet.es utilitzen Google Analytics per confeccionar estadístiques d’ús.

Condicions Generals de Contractació de Ponti & Partners, SLP, dipositades al Registre Mercantil de Barcelona: https://www.ponti.pro/documents/Condicions-Generals-de-Contractacio_Ponti-and-Partners-SLP.pdf

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Amb motiu de la consolidació dels canvis normatius introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), els informem que:

1. Les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de Ponti & Partners, SLP i que han estat recollides amb la finalitat de:
(a) Gestionar els serveis de propietat industrial (PI).
(b) Comunicar informació relativa a l’àmbit anterior i a l’empresa, com ara butlletins informatius o circulars.

2. L’interès legítim en disposar d’aquestes dades és la prestació dels serveis relacionats amb el nostre àmbit d’actuació professional.

3. No es cediran dades a tercers, exceptuant les que vinguin derivades d’una obligació legal o les que siguin estrictament necessàries per donar compliment a la relació contractual.

4. En qualsevol moment pot exercitar els drets d’informació, accés, rectificació i supressió respecte a les dades facilitades. Pot fer arribar les seves sol·licituds al responsable del fitxer de Ponti & Partners, SLP amb domicili al carrer del Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica newsletter@ponti.pro. Quan es rep una sol·licitud de cancel·lació de les comunicacions informatives relatives a la propietat industrial i a l’empresa, com ara butlletins informatius o circulars, es cursa rebuda i es confirma l’exercici del dret de cancel·lació.

5. Els enviaments de les circulars informatives s’efectuen mitjançant la plataforma MailJet amb totes les garanties de seguretat i seguiment.

Octubre 2020

Membres de