Avís legal

© 2018 – 2023. Lloc i domini de PONTI & PARTNERS, S.L.P. amb NIF: B65475998. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42314, Foli 46, Full B-403.413, Inscripció 17.

La informació que s’ofereix a PontiNET, així com en alguns missatges i annexos, és confidencial entre el client i Ponti & Partners, SLP. Aquesta és, alhora, estrictament professional i pot ser gestionada de forma centralitzada.

Ponti & Partners, SLP, declina qualsevol responsabilitat de les comunicacions rebudes si no emet una confirmació explícta de recepció.

Els dominis www.ponti.pro i www.pontinet.es utilitzen Google Analytics per confeccionar estadístiques d’ús.

Condicions Generals de Contractació de Ponti & Partners, SLP, dipositades al Registre Mercantil de Barcelona: https://www.ponti.pro/documents/Condicions-Generals-de-Contractacio_Ponti-and-Partners-SLP.pdf

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Amb motiu de la consolidació dels canvis introduïts per la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem que:

Responsable del Tractament
Ponti & Partners, SLP

Finalitat
(a) Gestionar els serveis de propietat industrial i intel·lectual (PI) i altres relacionats amb el sector de la PI.
(b) Informar sobre l’actualitat de PI, serveis i esdeveniments de Ponti & Partners i/o d’altres entitats relacionades amb el sector de la PI.

Legitimació
L’interès legítim és la prestació dels serveis relacionats amb el nostre àmbit d’actuació professional.

Destinataris
No es cediran dades a tercers exceptuant les que vinguin derivades d’una obligació legal o les que siguin estrictament necessàries per donar compliment a la relació contractual.

Drets
En qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades personals. Pot fer arribar les seves sol·licituds a Ponti & Partners, SLP amb domicili a l’Avinguda Diagonal 611 -613, planta 2, 08028 Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica newsletter@ponti.pro. Quan es rep una sol·licitud de cancel·lació de les comunicacions informatives relatives a la propietat industrial i a l’empresa, com ara butlletins informatius o circulars, es cursa rebuda i es confirma l’exercici del dret de cancel·lació.

Informació addicional
– Els enviaments de les circulars informatives s’efectuen mitjançant la plataforma MailJet amb totes les garanties de seguretat i seguiment.
– Pot reclamar davant l’autoritat de control competent.

Gener 2023

Membres de