protection-investment
CASTELLANO
ENGLISH
SERVEIS DE VALOR AFEGIT
INVENCIONS
DISSENYS INDUSTRIALS
SIGNES DISTINTIUS
NOMS DE DOMINI
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
SERVEIS JURÍDICS
SERVEIS ESTRATÈGICS DE PI
FORMACIÓ
ALTRES SERVEIS
CONSULTA’NS
PREGUNTES
FREQÜENTS
2013-12-17


Anterior
Següent
Nova regulació del Patent BoxLa Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, ha introduït canvis importants en el tractament fiscal de les rendes obtingudes per determinats actius intangibles, el que es coneix com Patent Box de l'Art. 23 del Text Refós de la Llei de l'Impost de Societats.

Un dels canvis més importants és el de la base de càlcul de la reducció fiscal, que passa a ser la renda neta derivada de l'actiu cedit enlloc dels ingressos bruts obtinguts per l'entitat cedent. El percentatge d'aquesta reducció s'eleva al 60% i sense topall màxim en funció del cost. Altres novetats introduïdes són: l'ampliació de l'incentiu als supòsits de transmissió d'actius intangibles i la possiblitat de sol·licitar a l'administració tributària un acord previ de valoració dels ingressos i rendes relacionats amb l'incentiu o la qualificació de l'actiu com apte per tenir dret a la reducció.

Corresponsals
a tot el món.Oficines:

Barcelona:
Consell de Cent, 322, baixos
08007 Barcelona
Tel. + 34 93 487 49 36
Fax + 34 93 487 97 13
ponti@ponti.pro
[ VEURE MAPA ]Madrid i Euskadi:
madrid@ponti.pro
euskadi@ponti.pro
Tel. + 34 91 457 93 11Alacant:
Pl. Gabriel Miró, 15, 4t B
03001 Alacant
Tel. + 34 96 520 26 95
Fax + 34 96 520 27 41
alacant@ponti.pro
[ VEURE MAPA ]


MAPA DE LA WEB

AVÍS LEGAL