protection-investment
CASTELLANO
ENGLISH
SERVEIS DE VALOR AFEGIT
INVENCIONS
DISSENYS INDUSTRIALS
SIGNES DISTINTIUS
NOMS DE DOMINI
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
SERVEIS JURÍDICS
SERVEIS ESTRATÈGICS DE PI
FORMACIÓ
ALTRES SERVEIS
CONSULTA’NS
PREGUNTES
FREQÜENTS
De Propietat Industrial
2012-02-20


Anterior
Següent
Patent BoxOficina Ponti, SLP obre una línia d'assessorament sobre el Patent Box, un tractament fiscal favorable per als ingressos provinents de la cessió del dret d'ús o explotació dels drets de la Propietat Industrial. Aquests incentius fiscals estan emparats per l'Article 23 de la Llei de l'Impost sobre Societats, i suposen un estalvi en impost equivalent al 15% de l'ingrés percebut per la cessió. Per tant, permeten obtenir rendiments econòmics addicionals per la transmissió de know how, rendibilitzant l'esforç inversor en R+D que, fiscalment, es considera un cost necessari per a la seva generació.

Principals condicionants: que l'entitat cedent hagi creat l'actiu (amb recursos propis o subcontractant) i que el cessionari l'utilitzi en una activitat econòmica.

Corresponsals
a tot el món.Oficines:

Barcelona:
Consell de Cent, 322, baixos
08007 Barcelona
Tel. + 34 93 487 49 36
Fax + 34 93 487 97 13
ponti@ponti.pro
[ VEURE MAPA ]Madrid i Euskadi:
madrid@ponti.pro
euskadi@ponti.pro
Tel. + 34 91 457 93 11Alacant:
Pl. Gabriel Miró, 15, 4t B
03001 Alacant
Tel. + 34 96 520 26 95
Fax + 34 96 520 27 41
alacant@ponti.pro
[ VEURE MAPA ]


MAPA DE LA WEB

AVÍS LEGAL