protection-investment
CASTELLANO
ENGLISH
SERVEIS DE VALOR AFEGIT
INVENCIONS
DISSENYS INDUSTRIALS
SIGNES DISTINTIUS
NOMS DE DOMINI
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
SERVEIS JURÍDICS
SERVEIS ESTRATÈGICS DE PI
FORMACIÓ
ALTRES SERVEIS
CONSULTA’NS
PREGUNTES
FREQÜENTS
Oficina Ponti, mitjançat el seu equip d’advocats, ofereix tots els serveis jurídics relacionats amb els drets de propietat industrial i intel·lectual (marques, patents, dissenys i drets d’autor) i competència deslleial. Assessora en la cessió i llicència d’aquests drets i defensa els interessos dels clients davants els tribunals civils, penals, contenciós - administratiu i en procediments arbitrals.
EL SERVEI JURÍDIC OFEREIX ELS SEGÜENTS SERVEIS:
  • Requeriments als possibles infractors dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

  • Demandes judicials per infracció, caducitat, nul·litat i competència deslleial.

  • Redacció de contractes de cessió, de llicència de drets, de transferència de tecnologia i acords de confidencialitat.

  • Mesures en frontera a nivell espanyol i europeu.

  • Recursos contenciosos - administratius contra les decisions de les oficines de registre davant els tribunals estatals i el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (TJCE)

  • Recuperació de dominis registrats de mala fe davant els organismes nacionals e internacionals corresponents

  • Assessorament jurídic i demandes judicials mitjançant els nostres corresponsals a tots els països

  • Estudis d'infraccions a tots els països.

  • Oposicions, recursos i sol·licituds de nul·litat de totes les modalitats.

Consulta

Corresponsals
a tot el món.Oficines:

Barcelona:
Consell de Cent, 322, baixos
08007 Barcelona
Tel. + 34 93 487 49 36
Fax + 34 93 487 97 13
ponti@ponti.pro
[ VEURE MAPA ]Madrid i Euskadi:
madrid@ponti.pro
euskadi@ponti.pro
Tel. + 34 91 457 93 11Alacant:
Pl. Gabriel Miró, 15, 4t B
03001 Alacant
Tel. + 34 96 520 26 95
Fax + 34 96 520 27 41
alacant@ponti.pro
[ VEURE MAPA ]


MAPA DE LA WEB

AVÍS LEGAL